Molpe jaktförening

Molpe jaktförening är en sammanslutning av jägarna i Molpe by. Vår målsättning är att befrämja förnuftig jakt, viltvård och sportskytte. För dessa ändamål arrenderar vi jakträtten på nästan alla mark- och vattenområden i byn, samt har del i skjutbanan vid Waterloo.

Alla, som bor i Molpe, är välkomna att delta i våra aktiviteter. Jakträtt kan beviljas av föreningens medlemsmöten i mars och augusti.

Föreningens kontaktperson är

Jonas Östberg tel: 040-9600585